AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chu trình nhân lên của virut gồm 5 giai đoạn theo trình tự

  • A. hấp phụ -  xâm nhập - lắp ráp - sinh tổng hợp - phóng thích.
  • B. hấp phụ -  xâm nhập - sinh tổng hợp - phóng thích - lắp ráp.
  • C. hấp phụ - lắp ráp -  xâm nhập - sinh tổng hợp - phóng thích.
  • D. hấp phụ-  xâm nhập- sinh tổng hợp- lắp ráp-  phóng thích.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA