AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình tiềm tan là quá trình

  • A. virut nhân lên và phá tan tế bào.
  • B. ADN gắn vào NST của tế bào, tế bào sinh trưởng bình thường.
  • C. virut sử dụng enzim và nguyên liệu tế bào để tổng hợp axit nucleic và nguyên liệu của riêng mình.
  • D. lắp axit nucleic vào protein vỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>