ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 128 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 tr 128 sách BT Sinh lớp 10

Thế nào là chuyển hoá nhanh? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 
  • Ví dụ, vi khuẩn Lactic (Lactobacillus) trong 1 giờ có thể phân giải được lượng đường Lactôzơ lớn hơn từ 1000 đến 10000 lần so với khối lượng của chúng.
  • Nấm men có tốc độ tổng hợp prôtêin cao hơn bò hàng trăm nghìn lần. 

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 128 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1