YOMEDIA
NONE

Bài tập Thảo luận trang 31 SGK Lịch sử 9 Bài 7

Bài tập Thảo luận trang 31 SGK Lịch sử 9 Bài 7

Xác định trên bản đồ châu Mĩ vị trí các nước Cu-ba, Chi-lê, Ni-ca-ra-goa và nêu lên các sự kiện đấu tranh ở ba nước này.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Xác định trên bản đồ châu Mĩ vị trí các nước Cu-ba, Chi-lê, Ni-ca-ra-goa: dựa vào bản đồ để xác nhận.

 • Các sự kiện đấu tranh của 3 nước này:
  • Từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, một cao trào đấu tranh đã bùng nổ ở Mĩ La-tinh và khu vực này được ví như “Lục địa bùng cháy” của phong trào cách mạng.
  • Ở Cu-ba: Năm 1959 cách mạng Cu-ba bùng nổ và thắng lợi.
  • Ở Chi-lê:
   • Tháng 9 - 1970, cuộc bầu cử ở Chi-lê giành thắng lợi.
   • Chính phủ của Liên minh đoàn kết nhân dân do Tổng thống A-gien-đê lãnh đạo đã thực hiện những chính sách cải cách tiến bộ củng cố độc lập chủ quyền dân tộc trong những năm 1970 - 1973.
  • Ở Ni-ca-ra-goa:
   • Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Xan-đi-nô, nhân dân nước này đã lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ.
   • Đưa đất nước phát triển theo con đường dân chủ.
 • Cuối cùng, do nhiều nguyên nhân, nhất là sự can thiệp của Mĩ, các phong trào cách mạng ở Chi-lê và Ni-ca-ra-goa đều thất bại vào những năm 1973 và 1991.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 31 SGK Lịch sử 9 Bài 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON