YOMEDIA

Bài tập 1.6 trang 93 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.6 trang 93 SBT Lịch Sử 8

Phong trào chống Pháp của đồng bảo miền núi cuối thế kỉ XIX có ý nghĩa .

A. Làm lung lay ý chỉ xâm lược nước ta của thực dân Pháp

B. cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh ở miền xuôi

C. đây mạnh sự thất bại của Pháp ở nước ta

D. trực tiếp góp phần làm chậm quá trình xâm lược và bình định Việt Nam của thực dân Pháp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.6

Phong trào chống Pháp của đồng bảo miền núi cuối thế kỉ XIX đã trực tiếp góp phần làm chậm quá trình xâm lược và bình định Việt Nam của thực dân Pháp.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.6 trang 93 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA