Chương I: Cuộc Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp Từ Năm 1858 Đến Cuối Thế Kỉ XIX

 • Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

  Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
  Học 247 giới thiệu đến các em bài học  Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 giúp các em tìm hiểu cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của nhân dân ta từ khi Pháp nổ phát súng đầu tiên tấn công ta ở Đà Nẵng đến năm 1873 như thế nào? Qua đó các em sẽ đánh giá được thái độ của triều đình và nhân dân ta như thế nào trước quân Pháp xâm lược, và các em sẽ có cái nhìn khách quan về lịch sử Việt Nam.

  25 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

  Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)
  Học 247 giới thiệu đến các em bà học Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) giúp các em tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược từ sau 1873 như thế nào? Nhân dân ta kháng chiến ra sao và thái độ của triều đình trước thực dân Pháp như thế nào?

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 26: Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

  Bài 26: Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
  Sau Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884), triều đình phong kiến nhà Nguyễn chính thức đầu hàng thực dân Pháp, nhưng phong trào kháng chiến chống Pháp khắp Bắc Trung Kì vẫn pháp triển mạnh với hình thức Cần vương mà chỗ dựa chủ yếu là phe chủ chiến trong triều, đứng đầu là Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần vương, mở đầu cho phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX. Mời các em cùng tìm hiểu bài: Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

  Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
  Học 247 xin giới thiệu đến các em bài học: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX. Sẽ giúp các em tìm hiểu về phong trào đấu tranh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX như thế nào.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 28: Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

  Bài 28: Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
  Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp âm mưu đặt ách thống trị lên đất nước ta. Nhân dân ta phải đứng lên chống ách xâm lược. Bên cạnh các cuuộc đấu tranh chống Pháp trên chiến trường, lòng yêu nước của nhân dân ta còn được thể hiện bằng nhiều hành động khác nhau, trong đó có việc đề xuất các đề nghị cải cách mà chúng ta tìm hiểu trong bài hôm nay: Bài 28: Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết