ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 20 Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 -1527)

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Lê Thái Tông
  • B. Lê Thánh Tông
  • C. Lê Thái Tổ
  • D. Lê Nhân Tông
  • A. Để bộ máy hành chính đỡ cồng kềnh quan liêu
  • B. Vua muốn thay đổi theo lệ cũ
  • C. Để vua trực tiếp nắm quyền
  • D. Để tránh việc gây chia rẽ trong triều
   
   
  • A. Coi trọng việc binh hơn việc nông
  • B. Khi đất nước có ngoại xâm tất cả binh linh đều tại ngũ chiến đấu
  • C. Khi đất nước có ngoại xâm tất cả binh lính đều chiến đấu, khi hòa bình tất cả về làm ruộng
  • D. Khi đất nước có ngoại xâm tất cả binh lính đều chiến đấu, khi hòa bình thay phiên nhau về làm ruộng
  • A. Khuyến khích phát triển kinh tế
  • B. Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, vua, quan lại, địa chủ
  • C. Bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc
  • D. Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ
  • A. Phục hồi và phát triển nông nghiệp
  • B. Sum họp gia đình sau bao năm chinh chiến
  • C. Giamr gánh nặng cho quân đội
  • D. Chuẩn bị phục vụ cho chính sách ngụ binh ư nông
 

 

AMBIENT
1=>1