AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung chính của Luật Hồng Đức: 

  • A. Khuyến khích phát triển kinh tế
  • B. Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, vua, quan lại, địa chủ
  • C. Bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc
  • D. Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>