AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chính sách ngụ binh ư nông là: 

  • A. Coi trọng việc binh hơn việc nông
  • B. Khi đất nước có ngoại xâm tất cả binh linh đều tại ngũ chiến đấu
  • C. Khi đất nước có ngoại xâm tất cả binh lính đều chiến đấu, khi hòa bình tất cả về làm ruộng
  • D. Khi đất nước có ngoại xâm tất cả binh lính đều chiến đấu, khi hòa bình thay phiên nhau về làm ruộng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>