YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tài sao vua Lê Thái Tông bãi bỏ một số chức vụ cao cấp như tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển: 

  • A. Để bộ máy hành chính đỡ cồng kềnh quan liêu
  • B. Vua muốn thay đổi theo lệ cũ
  • C. Để vua trực tiếp nắm quyền
  • D. Để tránh việc gây chia rẽ trong triều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 21702

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA