• Câu hỏi:

  Thời kì nào nước ta đã ghi dấu ấn 2 lần trong việc đánh quân xâm lược nhà Tống?

  • A. Lê Sơ, Lý
  • B. Tiền Lê, Lý
  • C. Nhà Lý
  • D. Nhà Trần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC