• Câu hỏi:

  Năm 1774, nghĩa quân Tây Sơn kiểm soát vùng đất nào? 

  • A. Quãng Ngãi - Bình Thuận
  • B. Quảng Nam - Bình Thuận
  • C. Bình Định - Quãng Ngãi
  • D. Quảng Nam - Bình Định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC