YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Năm 1774, nghĩa quân Tây Sơn kiểm soát vùng đất nào? 

  • A. Quãng Ngãi - Bình Thuận
  • B. Quảng Nam - Bình Thuận
  • C. Bình Định - Quãng Ngãi
  • D. Quảng Nam - Bình Định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21744

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA