AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiến thắng có ý nghĩa to lớn của nhĩa quân Tây Sơn vào năm 1758 là gì? 

  • A. Đánh bại 29 vạn quân Thanh xâm lược
  • B. Đánh bại 5 van quân Xiêm xâm lược ở Rạch Gầm - Xoài Mút
  • C. Đánh sập tập đoàn phong kiến ở Đàng Trong
  • D. Hạ thành Qui Nhơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>