ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập Thảo luận trang 75 SGK Lịch sử 7 Bài 16

Bài tập Thảo luận trang 75 SGK Lịch sử 7 Bài 16

Em có nhận xét gì về cuộc sống của vua quan nhà Trần nửa cuối thế kỉ XIV?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
 • Cuộc sống của vua quan nhà Trần nửa cuối thế kỉ XIV:
  • Mặc cho đời sống của nhân dân sa sút nghiêm trọng, vua, quan nhà Trần vẫn lao vào cuộc sống ăn chơi sa đọa.
  • Các vương hầu, quý tộc nhân đó cũng thả sức ăn chơi xa hoa, bắt quân, dân xây dựng dinh thự, chùa chiền liên miên. Trong triều, nhiều kẻ tham lam, nịnh thần làm rối loạn kỉ cương phép nước, triều chính bị lũng đoạn.
  • Nhà Trần càng suy sụp hơn từ khi Trần Dụ Tông chết (1369) và Dương Nhật Lễ lên nắm chính quyền.
 • Nhận xét:
  • Lối sống ăn chơi sa đọa của vua quan nhà Trần trái ngược với cuộc sống cực khổ, bấp bênh của người nông dân cho thấy: vào nửa cuối thế kỉ XIV, nhà Trần đã lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái trầm trọng.
  • Đây là sự khủng hoảng mang tính chu kì của chế độ phong kiến, là dấu hiệu suy vong của một vương triều và sự lên ngôi của một vương triều mới trong lịch sử.

 

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 75 SGK Lịch sử 7 Bài 16 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1