ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập Thảo luận trang 79 SGK Lịch sử 7 Bài 16

Bài tập Thảo luận trang 79 SGK Lịch sử 7 Bài 16

Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
 • Chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly:
  • Cho làm lại sổ đinh để tăng quân số.
  • Tích cực sản xuất vũ khí, chế tạo ra một loại súng mới là súng thần cơ và một loại thuyền chiến mới là lâu thuyền.
  • Cho bố trí phòng thủ ở những nơi hiểm yếu. Cho xây dựng một số thành kiên cố như thành Tây Đô ở Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), thành Đa Bang (Ba Vì - Hà Nội),…
 • Nhận xét:
  • Những chính sách của Hồ Quý Ly là những chính sách tích cực, sáng tạo, thể hiện mưu lược của một nhà quân sự tài ba.
  • Tuy nhiên, những chính sách này không thể phát huy hết tác dụng trong cuộc kháng chiến chống quân Minh vì không được quần chúng nhân dân ủng hộ.

 

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 79 SGK Lịch sử 7 Bài 16 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1