YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.5 trang 8 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.5 trang 8 SBT Lịch Sử 6

Di cốt của Người tinh khôn được tìm thấy ở

A. Đông Phi, Trung Quốc, Việt Nam.

B. Đông Phi.

C. Bắc Âu.

D. hầu khắp các châu lục.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.5

Di cốt của Người tinh khôn được tìm thấy ở hầu khắp các châu lục.

Đáp án D

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 8 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON