YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.4 trang 8 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.4 trang 8 SBT Lịch Sử 6

Tổ chức xã hội đầu tiên của Người tối cổ là

A. bầy người.    

B. công xã thị tộc.

C. thị tộc.    

D. bộ lạc.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

Tổ chức xã hội đầu tiên của Người tối cổ là bầy người.   

Đáp án A

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 8 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON