YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 9 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 3 trang 9 SBT Lịch Sử 6

Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

A. Người tối cổ sống quần tụ với nhau gồm khoảng vài chục người gọi là...........

B. Trải qua hàng triệu năm, Người tối cổ dần dần trở thành............

C. Những bộ xương của Người tinh khôn có niên đại sớm nhất vào khoảng .............năm trước đây.

D. Người tinh khôn sống theo từng nhóm nhỏ, gồm vài chục gia đình, có họ hàng gần gũi với nhau gọi là.............

E. Khoảng.........năm TCN, con người đã phát hiện ra kim loại và dùng kim loại để chế tạo công cụ.

G. Nhờ công cụ bằng kim loại, người ta làm ra không chỉ đủ ăn mà còn có của.........

H. Một số người đã lợi dụng chức phận để............... của dư thừa.

I. Xã hội nguyên thuỷ dần dần tan rã, nhường chỗ cho xã hội có ...........xuất hiện

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

A. bầy người 

B. Người tinh khôn 

C. 4 vạn 

D. thị tộc 

E. 4000 

G. dư thừa thường xuyên 

H. chiếm đoạt

I. giai cấp.

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 9 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON