YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 30 SGK Lịch sử 11

Giải bài 1 tr 30 sách GK Sử lớp 11

Hãy trình bày những nét lớn của lịch sử châu Phi thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Quá trình xâm lược của thực dân châu Âu, đặc biệt là sau khi hoàn thành kênh đào Xuy-ê.
  • Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra quyết liệt.
  • Hạn chế, ý nghĩa của phong trào đấu tranh.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 30 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON