YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điểm mới thể hiện sự phát triển của thương nghiệp ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

  • A. Xuất hiện các chợ họp theo phiên
  • B. Xuất hiện một số làng buôn và trung tâm buôn bán của các vùng
  • C. Thợ thủ công đem hàng đến các đô thị, cảng thị buôn bán
  • D. Có sự giao lưu buôn bán với một số nước trong khu vực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21375

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA