YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn nhất của nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

  • A. Phố Hiến (Hưng Yên)
  • B. Hội An (Quảng Nam)
  • C. Thanh Hà (Phú Xuân – Huế)
  • D. Kinh Kì (Kẻ Chợ)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 21379

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA