AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu ca sau chứng tỏ điều gì

  "Đình Bảng bán ấm, bán khay

  Phù Lưu họp chợ mỗi ngày một đông"

  • A. Sự phát triển của thủ công nghiệp
  • B. Sự xuất hiện nhiều nghề thủ công mới
  • C. Sự giao lưu buôn bán trong nước ngày càng phát triển
  • D. Người dân họp chợ buôn bán hàng hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>