Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 34 Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):

 • Câu 1:

  Học thuyết Tiến hóa là do nhà bác học nào nêu ra?

  • A. Đácuyn 
  • B. Lômônôxốp
  • C. Lenxơ
  • D. Pháp
 • Câu 2:

  Việc sử dụng động cơ đốt trong đã tạo ra khả năng phát triển ngành nào?

  • A. Chế tạo ô tô
  • B. Chế tạo máy bay
  • C. Khai thác mỏ
  • D. Giao thông vận tải
 • Câu 3:

  Pie Quyri và Mari Quyri là các nhà khoa học nổi tiếng thuộc lĩnh vực

  • A. Toán học
  • B. Vật lí học
  • C. Hóa học
  • D. Sinh học
 • Câu 4:

  Vì sao khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế các nước tư bản phát triển nhanh chóng

  • A. Chú trọng phát minh khoa học và áp dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật vào sản xuất  
  • B. Sự phát triển của nền công nghiệp quân sự  
  • C. Tiến hành các cuộc chiến tranh thôn tính lẫn nhau  
  • D. Xuất hiện giai cấp công nhân
 • Câu 5:

  Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, lực lượng sản xuất ở các nước tư bản như thế nào?

  • A. Tương đối phát triển
  • B. Phát triển đạt đến trình độ cao
  • C. Tồn tại đan xen giữa các yếu tố tư bản chủ nghĩa và phong kiến
  • D. Không phát triển được vì thiếu vốn, nguyên liệu và thị trường
 • Câu 6:

  Người đặt nền tảng cho việc tìm kiếm năng lượng hạt nhân

  • A. Maicơn Pharađây
  • B. Pie Quyri và Mari Quyri
  • C. Rơnghen
  • D. Jun
 • Câu 7:

  Đặt cơ sở cho sự phân hạng các nguyên tố hóa học là nhà bác học nào?

  • A. Maicơn Pharađây
  • B. Lômônôxốp
  • C. Menđêlêép
  • D. Jun
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn