YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, lực lượng sản xuất ở các nước tư bản như thế nào?

  • A. Tương đối phát triển
  • B. Phát triển đạt đến trình độ cao
  • C. Tồn tại đan xen giữa các yếu tố tư bản chủ nghĩa và phong kiến
  • D. Không phát triển được vì thiếu vốn, nguyên liệu và thị trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21902

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON