• Câu hỏi:

  Pie Quyri và Mari Quyri là các nhà khoa học nổi tiếng thuộc lĩnh vực

  • A. Toán học
  • B. Vật lí học
  • C. Hóa học
  • D. Sinh học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC