ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập Thảo luận 2 trang 93 SGK Lịch sử 10 Bài 18

Bài tập Thảo luận 2 trang 93 SGK Lịch sử 10 Bài 18

Em đánh giá như thế nào về thủ công nghiệp nước ta đương thời?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Thủ công nghiệp nhà nước và thủ công nghiệp dân gian đều phát triển.
  • Nhiều ngành nghề thủ công phong phú, bên cạnh các nghề cổ truyền còn xuất hiện nhiều ngành mới yêu cầu kĩ thuật cao như đúc súng, đóng thuyền.
  • Thủ công nghiệp phát triển kéo theo sự phát triển thương nghiệp. Đời sống nhân dân được nâng cao.

 

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 2 trang 93 SGK Lịch sử 10 Bài 18 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1