ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập Thảo luận 2 trang 92 SGK Lịch sử 10 Bài 18

Bài tập Thảo luận 2 trang 92 SGK Lịch sử 10 Bài 18

Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa quan trọng đối với xã hội:
    • Đời sống nhân dân ấm no,hạnh phúc
    • Trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố.

 

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 2 trang 92 SGK Lịch sử 10 Bài 18 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1