YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 78 SBT Lịch sử 10 Bài 16

Bài tập 4 trang 78 SBT Lịch sử 10 Bài 16

Nêu nhận xét về phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Trong suốt 1000 năm Bắc thuộc, dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc.
  • Các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên tiếp, rộng lớn, nhiều cuộc khởi nghĩa có nhân dân cả ba quận tham gia.
  • Kết quả: Nhiều cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi lập được chính quyền tự chủ (Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ).
  • Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, ý chí tự chủ và tinh thần dân tộc của nhân dân Âu Lạc.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 78 SBT Lịch sử 10 Bài 16 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON