ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 79 SBT Lịch sử 10 Bài 16

Bài tập 5 trang 79 SBT Lịch sử 10 Bài 16

Tại sao nói: Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử dân tộc?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử dân tộc vì:
    • Nước ta bị các triều đại phương Bắc đô hộ hơn một ngàn năm. Trong thời gian đó, mặc dầu bị áp bức bóc lột nặng nề, nhân dân ta vẫn không chịu khuất phục, không ngừng nổi dậy đấu tranh. Vì vậy, chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt thời kì hơn 1000 năm dân ta sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở ra thời kì độc lập lâu dài của dân tộc.

 

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 79 SBT Lịch sử 10 Bài 16 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1