AMBIENT
UREKA

Bài tập 4 trang 73 SGK Lịch sử 10

Giải bài 4 tr 73 sách GK Sử lớp 10

Lập bảng thống kê những điểm chính về cuộc sống của các bộ lạc Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai theo các nội dung: địa bàn cư trú, công cụ lao động, hoạt động kinh tế.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các bộ lạc Địa bàn cư trú Công cụ lao động Hoạt động kinh tế
Phung Nguyên Trung du, miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ ngày nay

- Chủ yếu bằng đá, tre, gỗ, xương...

- Ngoài ra còn có cộng cụ đồ đồng

Nông nghiệp lúa nước, chăn nuôi gia súc, làm đồ gồm
Sa Huỳnh Nam Trung Bộ (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa)

- Chủ yếu bằng đá.

- Bắt đầu biết sử dụng đồ sắt

Nông nghiệp trồng lúa nước và các cây công nghiệp khác, làm gốm, dệt vải, rèn sắt...
Đồng Nai Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Long An Chủ yếu bằng đá, công cụ bằng đồng chưa phổ biến Nông nghiệp trồng lúa nước và các cây công nghiệp khác

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 73 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON