YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 63 SBT Lịch sử 10 Bài 13

Bài tập 7 trang 63 SBT Lịch sử 10 Bài 13

Việc sử dụng nguyên liệu đồng và biết đến thuật luyện kim của các bộ lạc trên đất nước ta cách ngày nay khoảng 3000 – 4000 năm có ý nghĩa như thế nào? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Mặc dù công cụ lao động bằng đồng còn chiếm một tỉ lệ nhỏ trong số các công cụ lao động song đã tạo tiền đề cho bước phát triển mạnh mẽ về vật chất và tinh thần của con người lúc bấy giờ.
 • Thuật luyện kim ra đời đã dẫn đến một cuộc cách mạng về công cụ lao động, làm cho năng suất lao động cao hơn, tạo điều kiện cho con người khai phá đất đai, mở rộng địa bàn cư trú, phát triển nền nông nghiệp trồng lúa nước và các nghề thủ công.
 • Kim loại ra đời đã dẫn đến những thay đổi quan trọng trong xã hội như sự thay đổi vai trò trong gia đình giữa đàn ông và phụ nữ, làm cho sự phân hoá xã hội sâu sắc hơn và đây là yếu tố dẫn đến sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ ở nước ta để chuẩn bị đưa con người sang một thời đại mới.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 63 SBT Lịch sử 10 Bài 13 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thế Phú

  tín ngưỡng chủ yếu và phổ biến của nguoi văn lang âu lạc

  Theo dõi (1) 4 Trả lời
 • Huỳnh Đạt

  Câu 1: Nền văn hóa nào nối tiếp văn hóa Hòa Bình?
  A. Văn hóa Sơn La
  B. Văn hóa Phú Thọ
  C. Văn hóa Sa Huỳnh
  D. Văn hóa Bắc Sơn
  Câu 2: Công cụ của "cách mạng đá mới" ở Việt Nam đạt đến trình độ?
  A. phát triển kĩ thuật mài đá hai đầu
  B. phát triển kĩ thuật mài, cưa, khoan đồ đá
  C. sử dụng công cụ bằng đá có tra cán
  D. sử dụng công cụ bằng đá, tre, gỗ
  Câu 3: Thuật luyện kim ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cư dân các bộ lạc sống trên đất nước ta?
  A. Tạo tiền đề cho sự hình thành nền văn minh Văn Lang- Âu Lạc
  B. Con người có thể khai phá đất đai để trồng trọt và chăn nuôi
  C. Con người không còn phụ thuộc vào thiên nhiên
  D. Đời sống vật chất và tinh thần của con người được nâng cao
  Câu 4: Tổ chức xã hội trong thời "cách mạng đá mới" ở Việt Nam là gì?
  A. Tổ chức gia đình mẫu hệ
  B. Tổ chức gia đình phụ hệ
  C. Tổ chức thành thị tộc
  D, Tổ chức thành bộ lạc
  Câu 5:Cho tên các nền văn hóa sau:
  1. Sơn Vi 2. Đông Sơn 3. Hòa Bình, Bắc Sơn 4. Phùng Nguyên, Hoa Lộc
  Em hãy sắp xếp theo thứ tự xuất hiện của các văn hóa trên đất nước ta
  A. 1,2,3,4
  B. 1,3,4,2
  C. 3,2,1,4
  D. 1,4,2,3

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  tác động của sự ra đời của đồ kim khí đối với xã hội nguyên thủy ở Việt Nam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Việt Nam có trải qua thời kì nguyên thuỷ không? Làm sáng tỏ điều đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON