ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 62 SBT Lịch sử 10 Bài 13

Bài tập 4 trang 62 SBT Lịch sử 10 Bài 13

Hãy nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • (1) – (E)
  • (2) – (C)
  • (3) – (A), (B)

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 62 SBT Lịch sử 10 Bài 13 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1