YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 62 SBT Lịch sử 10 Bài 13

Bài tập 5 trang 62 SBT Lịch sử 10 Bài 13

Ở Việt Nam có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào cho người nguyên thuỷ tồn tại và phát triển?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Có vị trí địa lí thuận lợi cho sự tụ cư,  sinh sống và phát triển của con người nguyên thuỷ và sự tiếp xúc văn hóa lớn. Vì Việt Nam nằm ở vị trí giao lưu thuận lợi nối giữa các châu lục: Á, Âu, Phi, đất đai màu mỡ, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhiều sông ngòi
  • Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nóng ẩm, mưa nhiều… thích hợp cho cuộc sống con người, con người dễ thích nghi hơn…

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 62 SBT Lịch sử 10 Bài 13 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON