YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 54 SGK Lịch sử 10

Giải bài 3 tr 54 sách GK Sử lớp 10

Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia và văn hoá Lào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia và văn hoá Lào:

 • Văn hoá Cam-pu-chia:
  • Sáng tạo ra những chữ viết của riêng mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. Văn học dân gian và văn học viết với những câu chuyện có giá trị nghệ thuật.
  • Kiến trúc nổi tiếng nhất là quần thế kiến trúc Ăng-co.
 • Văn hoá Lào:
  • Người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ viết của Cam-pu-chia và Mi-an-ma.
  • Đời sống văn hoá của người Lào rất phong phú, hồn nhiên. Người Lào có rất nhiều lễ hội.
  • Kiến trúc : xây dựng một số công trình kiến trúc Phật giáo điển hình là tháp Thạt Luổng ở Viêng Chăn.

⇒ Nền văn hoá truyền thống Cam-pu-chia vào Lào đều chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ trẽn các lĩnh vực chữ viết, tôn giáo, văn học, kiến trúc. Mỗi nước đều lồng vào đó nội dung của mình, xây dựng nền văn hoá đậm đà bán sắc dân tộc.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 54 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF