ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập Thảo luận trang 54 SGK Lịch sử 10 Bài 9

Bài tập Thảo luận trang 54 SGK Lịch sử 10 Bài 9

Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Đối nội: Các vua Lan Xang chia đất nước thanh các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.
  • Đối ngoại:
    • Các vua Lan Xang luôn chú ý giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giếng.
    • Đồng thời, cũng cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Mi-an-ma vào nửa sau thế kỉ XVI để bảo vệ lãnh thổ và nền độc lập của mình. 

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 54 SGK Lịch sử 10 Bài 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1