YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 40 SBT Lịch sử 10 Bài 9

Bài tập 3 trang 40 SBT Lịch sử 10 Bài 9

Nét đặc sắc của văn hoá Campuchia và văn hoá Lào thể hiện như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Văn hóa Campuchia:

  • Sáng tạo ra những chữ viết của riêng mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. Văn học dân gian và văn học viết với những câu chuyện có giá trị nghệ thuật.
  • Kiến trúc nổi tiếng nhất là quần thế kiến trúc Ăng-co.

Văn hóa Lào

  • Người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ viết của Cam-pu-chia và Mi-an-ma.
  • Đời sống văn hoá của người Lào rất phong phú, hồn nhiên. Người Lào có rất nhiều lễ hội.
  • Kiến trúc: xây dựng một số công trình kiến trúc Phật giáo điển hình là tháp Thạt Luổng ở Viêng Chăn.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 40 SBT Lịch sử 10 Bài 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON