ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 196 SGK Lịch sử 10

Giải bài 2 tr 196 sách GK Sử lớp 10

Chứng minh rằng: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới. Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
 • Sau thắng lợi của cuộc cách mạng 18-3-1871, chính quyền của giai cấp tư sản bị lật đổ, Uỷ ban trung ương Quốc dân quân đảm nhận chức năng của chính quyền mới, trở thành chính phủ lâm thời.
 • Về tổ chức bộ máy nhà nước: ngày 26-3-1871, một chính phủ cách mạng được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Cơ quan cao nhất của nhà nước mới là Hội đồng
 • Công xã. Hội đồng gồm nhiều uỷ ban, đứng đầu mỗi uỷ ban là mội uỷ viên công xã, chịu trách nhiệm trước nhân dân và có thể bị bãi miễn. Quân đội và cảnh sát cũ bị giải tán, thay vào đó là lực lượng vũ trang nhân dân. Công xã tách nhà thờ khỏi những hoạt động của trường học và nhà nước, nhà trường không dạy Kinh thánh.
 • Về chính sách: Công xã thi hành nhiều chính sách tiến bộ như công nhân được làm chủ những xí nghiệp mà bọn chủ bỏ trốn; đối với những xí nghiệp chủ vẫn ở lại thì công nhân được kiểm soát chế độ tiền lương, giảm bớt lao động ban đêm... Công xã đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc và không mất tiền đối với toàn dân, quan tâm tới cải thiện điều kiện làm việc cho nữ công nhân...
 • Như vậy, về cơ cấu tổ chức và hoạt động thực tế chứng tỏ công xã Pa-ri là nhà nước khác hẳn các kiểu nhà nước của những giai cấp bóc lột trước đó. Đây là một nhà nước kiểu mới - nhà nước vô sản, do dân, vì dân.
 • Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri:
  • Công xã Pa-ri chỉ tồn tại trong 72 ngày nhưng đã để lại "một kinh nghiệm lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn, một bước tiến nhất định của cách mạng vô sản trên thế giới" (Lê-nin).
  • Mặc dù thất bại, nhưng những chính sách của Công xã đề ra đã thể hiện sự sáng tạo hình thức nhà nước kiểu mới dựa trên cơ sở dân chủ vô sản và hoạt động vì lợi ích của đa số nhân dân lao động.

 

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 196 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thu Hang

  A. Nhiều chính đảng của công nhân các nước được thành lập  

  B. Công nhân tham gia ngày càng nhiều vào các phong trào đấu tranh chính trị  

  C. Các tổ chức quần chúng của công nhân được thành lập  

  D. Ủng hộ cuộc đấu tranh của người lao động Pa-ri, đoàn kết công nhân quốc tế
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Choco Choco

  A. Ách áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản.  

  B. Chính sách thiếu dân chủ của chính quyền.  

  C. Công nhân ngày càng đông đảo và mức độ tập trung cao.  

  D. Chế độ phong kiến khủng hoảng nghiêm trọng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1