ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 196 SGK Lịch sử 10

Giải bài 1 tr 196 sách GK Sử lớp 10

Trình bày sự thành lập và hoạt động của Quốc tế thứ nhất những năm 60 - 70 của thế kỉ XIX.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
 • Giữa thế kỉ XIX, sự phát triển mạnh mẽ của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa làm cho đội ngũ công nhân càng thêm đông đảo và tập trung tới mức độ khá cao, đặc biệt ở những trung tâm công nghiệp. Ách áp bức, bóc lột đối với công nhân cũng tăng thêm. Do đó. những cuộc đấu tranh mới của công dân châu Âu không ngừng diễn ra, song vẫn còn trong tình trạng phân tán về tổ chức và thiếu thống nhất về tư tưởng.
 • Tình hình trên đòi hỏi phải có một tổ chức cách mạng quốc tế để đoàn kết và lãnh đạo phong trào công nhân các nước. Ngày 28-9-1864, trong cuộc mít tinh lớn ở Luân Đôn có đại biểu công nhân nhiều nước tham gia, Hội Liên hiệp lao động quốc tế (thường được gọi là Quốc tế thứ nhất) được thành lập với sự tham gia tích cực của Mác.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 196 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hi hi

  A. Truyền bá học thuyết Mác.  

  B. Chống những tư tưởng lệch lạc trong nội bộ.  

  C. Thông qua những nghị quyết có ý nghĩa kinh tế.  

  D. Kêu gọi ủng hộ cuộc đấu tranh của những người lao động Pari.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Vân

  A. Cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng  

  B. Phong trào công nhân thu được nhiều thắng lợi quan trọng  

  C. Công nhân và nông dân đã đoàn kết trong một mặt trận  

  D. Giới chủ đã có những thỏa hiệp đối với công nhân

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1