YOMEDIA

Bài tập Thảo luận trang 194 SGK Lịch sử 10 Bài 38

Bài tập Thảo luận trang 194 SGK Lịch sử 10 Bài 38

Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
 • Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế:
  • Thông qua các hoạt động của mình, Quốc tế thứ nhất đã truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế.
  • Đoàn kết, thống nhất các lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 194 SGK Lịch sử 10 Bài 38 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)