ADMICRO

Bài tập 2 trang 151 SBT Lịch sử 10 Bài 38

Bài tập 2 trang 151 SBT Lịch sử 10 Bài 38

Hãy điền tiếp nội dung lịch sử phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau đây:

1. Quốc tế thứ nhất ban đầu có tên là……….

2. Công xã Pari là nhà nước……….  

3. Cuộc họp đại biểu lẩn đầu tiên của Quốc tế thứ nhất tại ……….      

4. Cơ quan cao nhất của Công xã Pari là ……….  

5. Sau khi cuộc Chiến tranh Pháp – Phổ bùng nổ, Chính phủ lâm thời tư sản đã được thành lập mang tên là……….       

6. Rạng sáng 18-3-1871, chính phủ cho quân đánh chiếm nơi tập trung đại bác của…………..tại đồi………. 

7. Đứng đầu chính phủ tư sản phản động Pháp đàn áp Công xã Pari là ……….

8. Cuộc Cách mạng ngày 18-3-1871 là cuộc ……….      

9. Theo lịch sử Pháp, từ ngày 21-5 đến ngày 28-5-1871 được gọi là………. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

1. Quốc tế thứ nhất ban đầu có tên là Hội Liên hiệp lao động quốc tế  

2. Công xã Pari là nhà nước kiểu mới

3. Cuộc họp đại biểu lần đầu tiên của Quốc tế thứ nhất tại Gionever

4. Cơ quan cao nhất của Công xã Pari là Hội đồng công xã

5. Sau khi cuộc Chiến tranh Pháp – Phổ bùng nổ, Chính phủ lâm thời tư sản đã được thành lập mang tên là Chính phủ Vệ quốc

6. Rạng sáng 18-3-1871, chính phủ cho quân đánh chiếm nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân tại đồi Mông – mác

7. Đứng đầu chính phủ tư sản phản động Pháp đàn áp Công xã Pari là Chi-e

8. Cuộc Cách mạng ngày 18-3-1871 là cuộc vô sản

9. Theo lịch sử Pháp, từ ngày 21-5 đến ngày 28-5-1871 được gọi là “Tuần lễ đẫm máu”

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 151 SBT Lịch sử 10 Bài 38 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)