YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 150 SGK Lịch sử 10

Giải bài 2 tr 150 sách GK Sử lớp 10

Trình bày kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Tháng: 9 - 1783, hoà ước được kí kết ở Véc-xai (Pháp). Theo hoà ước này, Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
  • Năm 1787, Hiến pháp nước Mĩ được thông qua, củng cố vị trí của nhà nước mới. 
  • Theo Hiến pháp, Mĩ là một nước cộng hoà liên bang được tổ chức theo nguyên tắc "tam quyền phân lập”: Quốc hội, gồm hai viện, là Thượng viện và Hạ viện, nắm quyền lập pháp ; Tổng thống nắm quyền hành pháp ; Toà án nắm quyền tư pháp.
  • Năm 1789, Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn được bầu làm Tổng thống đầu tiên của nước Mĩ.
  • Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa đã giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập một nhà nước mới, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ phát triển. Về thực chất, đó là một cuộc cách mạng tư sản, góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng chống phong kiến ở châu Âu và phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ Latinh cuối thế kỉ XVII - đầu thế kỉ XIX.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 150 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON