Bài tập 1 trang 150 SGK Lịch sử 10

Giải bài 1 tr 150 sách GK Sử lớp 10

Hãy trình bày diễn biến chính cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Gợi ý trả lời bài 1

 • Sự kiện “chè Bô-xtơn’ đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ.
 • Cuối năm 1773, ba chiếc tàu chở chè của Anh cập bến cảng Bô-xtơn. Để bảo vệ quyền lợi của mình, những người dân địa phương đã cải trang thành thổ dân da đỏ, nhảy lên tàu, ném các thùng chè xuống biển. Chính phủ Anh liền trừng phạt, ra lệnh phong toả cảng Bô-xtơn và điều quân đến chiếm đóng vùng này. Việc buôn bán bị ngừng trệ, công nhân thất nghiệp. Không khí khủng bố tràn ngập. Nguy cơ một cuộc chiến tranh đang đến gần. 
 • Trước tình hình đó, đầu tháng 9 - 1774, đại hội đại biểu các thuộc địa được tiến hành ở Phi-la-đen-phi-a - Đại hội lục địa lần thứ nhất. Các đại biểu yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ. Không chấp nhận yêu cầu đó, vua Anh tuyên bố sẽ ra lệnh trừng trị, nếu các thuộc địa "nổi loạn".
 • Tháng 4 - 1775, chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ Nghĩa quân đã chiến đấu rất dũng cảm, song do lực lượng yếu và tổ chức kém nên không thắng nổi đội quân chính quy của vua Anh.
 • Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập vào tháng 5 - 1775 quyết định thành lập "Quân đội thuộc địa” và bổ nhiệm Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn - một điền chủ giàu có, một sĩ quan có tài quân sự và tổ chức - làm tổng chỉ huy ; đồng thời kêu gọi nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng quân đội. Cuộc đấu tranh giành độc lập không ngừng phát triển. Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi nước Anh.
 • Ngày 4-1 - 1776, Đại hội thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập tố cáo chế độ áp bức thuộc địa của thực dân Anh và chính thức tuyên bố 13 thuộc địa thoát li khỏi chính quốc, thành lập một quốc gia độc lập - Hợp chúng quốc Mĩ.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 150 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Huỳnh Đạt

  Câu 1: Các thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ được thành lập ở

  A. ven bờ phía tây Đại Tây Dương

  B. ven bờ phía đông Đại Tây Dương

  C. vùng vịnh Mêhicô

  D. khu vực ngũ hồ

  Câu 2: Các sọc đỏ và trắng trên quốc kì Mỹ hiện nay tượng trưng cho điều gì? 

  A. Các bang lớn của miền Bắc và Nam của Mỹ

  B. Biểu tượng cách điệu của một loài hoa ở Mỹ

  C. Tượng trưng cho các bang đầu tiên của Mỹ

  D. Chỉ là hoa văn cách điệu của quốc kì Mỹ

  Câu 3: Nguyên nhân nào khiến cho quân 13 thuộc địa thất thế khi cuộc chiến mới bắt đầu?

  A. Địa hình địa thế hiểm trở

  B. Lối đánh du kích

  C. Sự ủng hộ của Pháp

  D. Lực lượng tổ chức kém

  Câu 4: Ngày 4/7 hàng năm được chọn làm ngày kỷ niệm sự kiện gì ở Mỹ

  A. Quốc khánh của Mỹ

  B. Chiến tranh kết thúc

  C. Thông qua Hiến pháp

  D. Chiến thắng Xa-ra-to-ga

  Câu 5: Trong tuyên ngôn độc lập của Mỹ (1776), lần đầu tiên đã khẳng định:

  A. quyền con người và quyền công dân

  B. quyền của người da trắng

  C. quyền lực giới hạn của thực dân Anh

  D. quyền tự do, bình đẳng, bác ái

  Câu 6: Điểm giới hạn trong Tuyên ngôn độc lập của Mỹ (1776) là gì?

  A. Chưa xóa bỏ chế độ thực dân

  B. Chỉ bảo vệ quyền lợi của người da trắng

  C. Không xóa bỏ chế độ nô lệ

  D. Chỉ để cao nguyên tắc chủ quyền dân tộc

  Câu 7: Đâu không phải là nguyên nhân thắng lợi của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ

  A. Có sự lãnh đạo tài tình của Oa-sinh-tơn

  B. Có địa hình hiểm trở và hậu phương rộng lớn

  C. Được sự ủng hộ của nhân tiến bộ thế giới

  C. Thực dân Anh nhượng bộ đình chiến

  Câu 8: Về thực chất, cuộc chiến của 13 thuộc địa Bắc Mỹ chống lại thực dân Anh là

  A. một cuộc cách mạng tư sản

  B. một cuộc nội chiến phong kiến

  C. một cuộc chiến tranh giành độc lập

  D. một cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập

   

  Theo dõi (0) 10 Trả lời