YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 8 SGK Lịch sử 10

Giải bài 1 tr 8 sách GK Sử lớp 10

Tại sao lại gọi là "Cuộc cách mạng thời đá mới"?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Gọi là "Cuộc cách mạng thời đá mới" vì:

  • Trong thời kì đồ đá mới, kĩ thuật chế tác công cụ đã có sự phát triển vượt bậc (ghè sắc, mài nhẵn đá làm công cụ), con người đã làm ra những công cụ tinh vi hơn, sắc bén hơn, đa dạng và phong phú về chúng loại. Họ còn biết lấy xương cá, cành cây đem mài hoặc đẽo nhọn để làm lao, từ đó con người biết chế tạo cung tên. Cung tên là một thành tựu to lớn trong toàn bộ quá trình chế tạo công cụ và vũ khí. Với cung tên, con người mới săn bắn hiệu quả và an toàn. Từ chỗ lượm hái hoa, quả, củ, hạt được nhiều, con người biết trồng trọt. Từ chỗ săn được nhiều thú, người ta biết cách chăn nuôi. Nhờ đó, năng suất lao động tăng lên nhanh chóng. Người ta còn biết đan lưới để đánh cá, biết làm đồ gốm. Như vậy. từ săn bắn, hái lượm, đánh cá, con người đã tiến tới biết trồng trọt và chăn nuôi.
  • Con người đã biết làm sạch những tấm da thú đế che thân cho ấm, họ còn biết dùng đồ trang sức, sáng tạo nghệ thuật... Cuộc sống của con người có sự cải thiện rõ rệt, nền văn minh cổ đại đã dán hình thành. Những thay đổi này mang tính chất một "cuộc cách mạng". Như vậy, ở thời đá mới, con người đã biết khai thác từ thiên nhiên cái cần thiết cho cuộc sống của mình, chứ không chỉ thu lượm những cái sẵn có trong thiên nhiên.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 8 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON