AMBIENT
UREKA

Bài tập 1 trang 79 SGK Lịch sử 10

Giải bài 1 tr 79 sách GK Sử lớp 10

Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc: Dựa vào mục 1 dể trình bày cơ sở hình thành gồm:

  • Sự chuyển biến về kinh tế : Từ đầu thiên niên kỉ I đến thê kỉ I, ờ nền văn hoá Đông Sơn công cụ lao động bằng đồng thau trở nên phổ biến và bắt đầu có công cụ bằng sắt, nhờ đó đất đai được khai phá ngày càng nhiều, nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước dùng sức kéo trâu bò khá phát triển. Sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp đã xuất hiện.
  • Sự chuyển biến về xã hội: Từ thời Đông Sơn, mức độ phân hoá giàu - nghèo trong xã hội ngày càng rõ nét. Các công xã thị tộc tan rã và các công xã nông thôn (làng, xóm), các gia đình nhỏ theo chế độ phụ hệ ra đời.
  • Sự chuyển biến về kinh tế - xã hội dẫn đến đòi hỏi phải có các hoạt động trị thuỷ phục vụ sản xuất nông nghiệp, và do yêu cầu phải có sự chỉ huy thống nhất để chống ngoại xâm... đã đạt ra vấn đề phải có nhà nước để đáp ứng những đòi hỏi đó. Đây là những yếu tố dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 79 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF