ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 14 Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 14 về Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Khoảng thế kỉ VI - III TCN
  • B. Khoảng thế kỉ VIII - III TCN
  • C. Khoảng thế kỉ V - III TCN
  • D. Khoảng thế kỉ VII - III TCN
  • A. Phân chia giai cấp, phân chia xã hội, trị thủy
  • B. Trị thủy, quản lí xã hội, chống ngoại xâm
  • C. Chống ngoại xâm, quản lí xã hội
  • D. Trị thủy, quản lí xã hội, phân chia giai cấp
   
   
  • A. Luy Lâu (Thuận Thành - Bắc Ninh)
  • B. Thăng Long (Hà Nội) 
  • C. Bạch Hạc (Việt Trì - Vĩnh Phúc) 
  • D. Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội) 
  • A. Khoảng thế kỉ V
  • B. Khoảng thế kỉ VII
  • C. Khoảng thế kỉ VI
  • D. Khoảng thế kỉ VIII
  • A. Thương nghiệp
  • B. Du mục
  • C. Nông nghiệp trồng lúa
  • D. Thủ công nghiệp
 

 

YOMEDIA
1=>1