Lịch sử 10 Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến


Học 247 giới thiệu đến các em bài học:  Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến giúp các em tìm hiểu về truyền thống yêu nước của dân tộc ta bắt nguồn từ khi nào? Để bảo vệ truyền thống đó nhân dân ta phả làm những gì? 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam

1. Khái niệm

 • Truyền thống là những yếu tố về sinh hoạt xã hội, phong tục, tập quán, lối sống, đạo đức của một dân tộc được hình thành trong quá trình được lưu truyền từ đời này sang đời khác từ xưa đến nay.
 • Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam: là nét nổi bật trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, là di sản quý báu của dân tộc được hình thành từ rất sớm, được củng cố và phát huy qua hàng ngàn năm lịch sử.

2. Nguồn gốc

 • Lòng yêu nước bắt nguồn từ những tình cảm đơn giản, trong một không gian nhỏ hẹp như: tình yêu gia đình, yêu quê hương nơi chôn nhau cắt rốn, nơi mình sinh sống gắn bó (đó là những tình cảm gắn với địa phương).
 • Từ khi hình thành quốc gia dân tộc Việt: Văn Lang - Âu Lạc những tình cảm gắn bó mang tính địa phương phát triển thành tình cảm rộng lớn - lòng yêu nước.
 • Ở thời kỳ Bắc thuộc lòng yêu nước biểu hiện rõ nét hơn.
 • Qua ý thức bảo vệ những di sản văn hóa của dân tộc.
 • Lòng tự hào về những chiến công, tôn kính các vị anh hùng chống đô hộ (Lập đền thờ ở nhiều nơi).
 • Lòng yêu nước được nâng cao và khắc sâu hơn để từ đó hình thành truyền thống yêu nước Việt Nam.

1.2. Phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỉ phong kiến độc lập

1. Bối cảnh lịch sử

 • Đất nước trở lại độc lập, tự chủ.
 • Nhưng sau 1000 năm Bắc thuộc nền kinh tế trở nên lạc hậu, đói nghèo.
 • Các thế lực phương Bắc chưa từ bỏ âm mưu xâm phương Nam.
 • Trong bối cảnh ấy lòng yêu nước ngày càng được phát huy, tôi luyện.

2. Biểu hiện

 • Ý thức vươn lên xây dựng phát triển nền kinh tế tự chủ, nền văn hóa đậm đà bản sắc truyền thống của dân tộc.
 • Tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc của mỗi người Việt.
 • Ý thức đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, mọi dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Lòng tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên
 • Ý thức vì dân, thương dân của giai cấp thống trị tiến bộ - yêu nước gắn với thương dân - mang yếu tố nhân dân.

1.3. Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến

 • Dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
 • Trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm nhân dân Việt Nam đã đoàn kết nhất trí đồng lòng vượt qua gian khổ, hy sinh, phát huy tài năng, trí tuệ, chiến đấu dũng cảm giành thắng lợi cuối cùng.
 • Cũng trong chiến đấu chống ngoại xâm lòng yêu nước trở nên trong sáng chân thành và cao thượng hơn bao giờ hết.
 • Đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập trở thành nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam.

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 28 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4 - Câu 9: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 28 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 140 SGK Lịch sử 10

Bài tập 2 trang 140 SGK Lịch sử 10

Bài tập 3 trang 140 SGK Lịch sử 10

Bài tập 4 trang 140 SGK Lịch sử 10

3. Hỏi đáp Bài 28 Lịch sử 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Lịch sử HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

 • BÀI1,một đoạn dây dẫn MN nằm ngang trong từ trường đều có B=4.10-2 cho dòng điện I đi vào dây dẫn có chiều từ N đến M, dây có m=100g nằm cân bằng. xác định độ lớn dòng điện I và chiều của B

  BÀI 2. một ống dây dẫn gồm 2000 vòng, dài 4cm mang dòng điện 10A. xác định cảm ừng từ của từ trường trong lòng ống dây.

  BÀI 3. cho hai đoạn thẳng dài song song có I1=5A. I2=10A, đặt cách nhau 60cm. xác định cảm ứng từ tại điểm M là trung điểm của đoạn thẳng vuông góc với hai dây dẫn trong hai trường hợp:

  a, I1,Icùng chiều.

  b,I1,I2 ngược chiều.

  BÀI 4. một hạt bụi có khối lượng 10g mang điện tích 5.10-9C bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với B, B=0,02T. xác định lực Lo ren xo tác dụng lên hạt và bán kính quỹ đạo của hạt bụi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lực tương tác giữa hai điện tích là lục từ hay lực điện vậy ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Được đề xuất cho bạn


nocache getLessionFaq