ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 140 SGK Lịch sử 10

Giải bài 2 tr 140 sách GK Sử lớp 10

Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập:

  • Nếu tinh thần yêu nước của nhân dân ta thời Bắc thuộc được thể hiện trong các cuộc khởi nghĩa để giành lại độc lập thì nét mới trong thời kì phong kiến độc lập là lòng yêu nước được thể hiện trong các cuộc kháng chiến chủ yếu để bảo vệ độc lập và xây dựng một nền chính trị, kinh tế, văn hoá độc lập, tự chủ.
  • Trong khoảng hơn 9 thế kỉ thời độc lập thì nhân dân ta đã phải chống ngoại xâm 10 lần và trong đó duy nhất chỉ có một cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nhằm mục đích giành lại độc lập, còn lại các cuộc kháng chiến đều nhằm bảo vẻ nền độc lập dân tộc.
  • Nếu thời Bắc thuộc do chưa giành được độc lập, tự chủ lâu dài nên lòng yêu nước chưa được thể hiện nhiều trong xây dựng đất nước thì nét mới trong thời kì này là lòng yêu nước được biểu hiện rõ nét trong xây dựng và phát triển đất nước. Sự nghiệp xây dựng và phát triển một nền kinh tế tự chủ, một nền văn hoá truyền thống đã đòi hỏi sự thể hiện của lòng yêu nước, quyết tâm vươn lên.

 

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 140 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1