ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 1 Máy tính và chương trình máy tính

Bài tập trắc nghiệm Tin học 8 Bài 1 về Máy tính và chương trình máy tính online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình
  • B. Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy
  • C. Viết chương trình bằng ngôn ngữ máy rồi dịch chương trình thành ngôn ngữ máy
  • D. Viết chương trình trên giấy rồi gõ vào máy tính
  • A. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy
  • B. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên
  • C. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình
  • D. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên
   
   
  • A. thông qua một từ khóa
  • B. thông qua các tên
  • C. thông qua các lệnh
  • D. thông qua một lệnh
  • A. hướng dẫn máy tính
  • B. thực hiện các công việc
  • C. hay giải một bài toán cụ thể
  • D. Cả A, B và C
  • A. viết chương trình giúp con người
  • B. điều khiển máy tính
  • C. một cách đơn giản và hiệu quả hơn
  • D. Cả A, B và C
  • A. ngôn ngữ dùng để viết một chương trình máy tính
  • B. ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính
  • C. các dãy bit (dãy các số chỉ gồm 0 và 1)
  • D. chương trình dịch
  • A. chương trình soạn thảo
  • B. chương trình dịch
  • C. các công cụ trợ giúp tìm kiếm, sửa lỗi…
  • D. Cả A, B và C
  • A. Ngôn ngữ lập trình
  • B. Ngôn ngữ máy
  • C. Ngôn ngữ tự nhiên
  • D. Ngôn ngữ tiếng Việt
  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
  • A. Tạo ra các câu lệnh rồi sắp xếp theo một trình tự nào đó
  • B. Viết ra một đoạn văn bản được sắp xếp theo chương trình
  • C. Viết ra các câu lệnh mà em đã được học
  • D. Tạo ra các câu lệnh để điều khiển Robot
 

 

 

YOMEDIA
1=>1