YOMEDIA
NONE

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 80 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 80 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Quan sát hình 23.3 và 23.4 nêu một số mô ở người và ở thực vật.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hướng dẫn giải

Quan sát hình và đọc tên các mô trong hình.

Lời giải chi tiết

Mô ở người gồm:

- Mô liên kết.

- Mô cơ.

- Mô biểu bì ở da.

Mô ở thực vật gồm có:

- Mô mạch gỗ.

- Mô mạch rây.

- Mô biểu bì.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 80 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON