YOMEDIA
NONE

Trả lời Hoạt động mục 1 trang 79 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Trả lời Hoạt động mục 1 trang 79 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Quan sát hình 23.2 rồi thực hiện các yêu cầu dưới đây

a) Gọi tên các cấp tổ chức cơ thể tương ứng với các hình từ A tới E cho phù hợp

b) Nêu tên cơ quan của động vật và thực vật được minh họa ở hình.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hướng dẫn giải

Quan sát hình và dựa vào lý thuyết các cấp độ tổ chức cơ thể.

Lời giải chi tiết

a) Các cấp độ tổ chức cơ thể tương ứng:

A. Tế bào

B. Mô

C. Cơ quan

D. Cơ thể

E. Quần thể

b) Tên cơ quan của động vật và thực vật được minh họa ở hình:

Với cá cóc: tim

Với cây sâm: lá, cành

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Trả lời Hoạt động mục 1 trang 79 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON